Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

honeybunny
15:42
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
honeybunny
15:38
Nie jestem pewna, czy mam dosyć siły. Czuję się, jakbym mogła przespać tysiąc lat.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaprzeblyski przeblyski
honeybunny
15:38
2371 43b5 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabluejane bluejane

July 07 2019

honeybunny
14:44
honeybunny
14:43
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viawecouldbeclose wecouldbeclose
honeybunny
14:42
Nigdy, ale to nigdy, po trzykroć nigdy nie ośmieszysz się w oczach kobiety, jeżeli będziesz coś robił dla niej.
— Erich Maria Remarque
Reposted frommessinhead messinhead vialaparisienne laparisienne

July 05 2019

honeybunny
15:39
3309 edf5 390
Reposted fromkarahippie karahippie

July 04 2019

honeybunny
14:28
Wytrzymam to. Urodziłam się, by zwyciężyć. 
— No chyba sama ze sobą
honeybunny
14:15
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea vianiskowo niskowo
honeybunny
14:15
2562 7e6d 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
honeybunny
14:14
im starsi się staniecie, tym bardziej będziecie potrzebować kogoś, kto znał Was, kiedy byliście młodzi.
Reposted fromupinthesky upinthesky vianiskowo niskowo
honeybunny
14:14
3189 af6a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
honeybunny
14:12
2527 1354 390
Reposted fromAbbaPater AbbaPater
honeybunny
14:11
0890 51d2 390
Reposted fromabsurdalna absurdalna vianiskowo niskowo
honeybunny
14:11
1070 1e6a 390
Reposted fromniente niente vianiskowo niskowo
honeybunny
14:11
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
honeybunny
14:10
7516 8649 390
honeybunny
14:09
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viatobecontinued tobecontinued
14:09

June 27 2019

honeybunny
12:21
1132 a0de 390
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl