Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

honeybunny
23:03
4225 2381 390
byle do Wigilii...
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viapoolun poolun
honeybunny
23:03
7780 3694 390
honeybunny
23:02
1082 5b93 390
Reposted fromLadykwa Ladykwa viapoolun poolun
honeybunny
23:02
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viawonderwall wonderwall
honeybunny
23:01
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromoutoflove outoflove vianiskowo niskowo
honeybunny
23:01
Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo
honeybunny
23:01
Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały - staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza - staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie - staje się mądrym.
— Olden Nolan
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo
honeybunny
23:00
3922 74e7 390
Reposted fromincentive incentive vianiskowo niskowo
honeybunny
23:00
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
honeybunny
22:59

Nigdy, przenigdy nie będę żałował, że robiłem to, co robiłem, bo kiedy człowiek tkwi w czymś takim jak ja, przez większość dni przynajmniej może odwiedzać miejsca ze swoich wspomnień. 


— 22:18
Reposted fromoutoflove outoflove viaifyouleave ifyouleave
honeybunny
22:59

Po prostu weź mnie za rękę do miejsca, które będziemy mogli nazwać domem, jeśli będziesz chciał.


— 22:16
Reposted fromoutoflove outoflove viawonderwall wonderwall
honeybunny
22:58
honeybunny
22:36
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów

May 06 2017

honeybunny
02:03
-Tylko błagam Cię, nie płacz. Nie mogą dotykać Cię takie sprawy, słowa i czyny innych ludzi. Nie pokazuj im tego, że sytuacja Cię ruszyła. Nie daj po sobie poznać, że jesteś zmęczona, nie w formie, słabsza psychicznie, przy granicy wytrzymałości.
-Próbuję.
-Widzę, że dajesz z siebie wszystko. Wiesz, że to potrwa jeszcze chwilę. Dasz radę.
-Zawsze daję radę, jeżeli na czymś naprawdę mi zależy. A to jest teraz jedyna rzecz, na której mi zależy.
— myjob
Reposted bystaystrongangiepozakontrolaindietrofwaflova
honeybunny
01:59
Jeżeli mnie potrzebujesz, pozwól sobie pomóc. Dlaczego nie? Dlaczego jesteś taka nieugięta? Odpręż się. Jesteś tak spięta, zawsze spodziewasz się najgorszego. Odpręż się, a zobaczysz, że będzie ci lżej. 
— Haruki Murakami
Reposted frommefir mefir
honeybunny
01:52
honeybunny
01:51
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viawecouldbeclose wecouldbeclose
honeybunny
01:51
honeybunny
01:50
Najgorzej gdy ktoś, kogo kochasz trafia w samo epicentrum twojego bólu.  Gdy pogodziłaś się już z tyloma rzeczami, a ktoś po prostu rozrywa twoje szwy.  Niechcący.  Gdy jednym gestem, słowem staje się taki jak wszyscy.  Tylko jakoś boli o wiele bardziej.
— tereseek.soup.io
Reposted fromtereseek tereseek viayveee yveee
honeybunny
01:50
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl