Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2017

honeybunny
15:52
7052 3206 390
Reposted fromhipotermiia hipotermiia viapureevil pureevil
honeybunny
15:52
A potem sam się znajdzie powód By zwątpić czy to się opłaca Znajdziemy powód by odchodzić I sto powodów, żeby wracać
— Artur Andrus
honeybunny
15:51
8711 6c62
Reposted frommckay mckay viagdziejestola gdziejestola
15:49
honeybunny
15:48
1948 ec60 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianikotyna nikotyna
honeybunny
15:47
honeybunny
15:46
8546 2752 390
Reposted fromlongfish longfish viacudownezycie cudownezycie
honeybunny
15:42
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
honeybunny
15:42
7410 d944 390
Reposted frommeem meem viatransfuzja- transfuzja-
honeybunny
15:41
7742 1529 390
Reposted fromohhh ohhh viateawho teawho
honeybunny
15:40
2621 2275 390
Reposted fromtfu tfu viashitsuri shitsuri
honeybunny
15:39
 „Wino się pije,
Piwo się żłopie,
a wódę to tylko się chla.
Panny się liże,
Damy się gwałci,
a w dziwki to tylko się pcha”.
(18 II 1933)
— Witkacy
Reposted fromkyte kyte viashitsuri shitsuri
15:39
5659 c6bd 390
Reposted fromamatore amatore viashitsuri shitsuri
honeybunny
15:38
Gdyby następnego dnia rano ktoś powiedział tak: "Stiopa! Jeżeli natychmiast nie wstaniesz, zostaniesz rozstrzelany!" - Stiopa odpowiedziałby słabym, ledwie dosłyszalnym głosem: "Rozstrzeliwujcie mnie, róbcie ze mną, co chcecie, za nic nie wstanę".
— Michał Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
honeybunny
15:38
8688 6b6f 390
Reposted fromsavor savor viashitsuri shitsuri
honeybunny
15:38
3483 5bed
Reposted fromimyours imyours viacappaque cappaque
honeybunny
15:38
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viacappaque cappaque
honeybunny
15:38
8316 c60e 390
Reposted frombeatkazz beatkazz viashitsuri shitsuri
honeybunny
15:38
2248 ffed
Reposted fromimyours imyours viacappaque cappaque
honeybunny
15:38
2231 549c 390
Reposted fromimyours imyours viacappaque cappaque
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl