Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

14:50
5009 8d5b 390
Reposted frommodernbasics modernbasics viaifyouleave ifyouleave
honeybunny
14:50
3306 5584 390
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viaifyouleave ifyouleave
honeybunny
14:49
przez żarty mówi się wiele prawdy
honeybunny
14:46
- Mężczyźni najsurowiej oceniają kobiety, których nie mogą mieć.
- A kobiety mężczyzn, których miały.
— fejs
Reposted fromthesmajl thesmajl viaifyouleave ifyouleave
honeybunny
14:45
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
honeybunny
14:45
honeybunny
14:44

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
honeybunny
14:44
Pragnę czegoś więcej niż teraz, ale nie chciałbym zniszczyć tego, co mamy.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viawetryagain wetryagain
honeybunny
14:44
nigdy nie zostawiaj mnie z niedopowiedzeniami.
— bo nie wiem co ze sobą zrobić.
Reposted fromzzakrat zzakrat viatoniewszystko toniewszystko
honeybunny
14:43
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viatoniewszystko toniewszystko
honeybunny
14:43
3446 772c 390
honeybunny
14:43
2342 1efb 390
honeybunny
14:42
4039 b411 390
Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viatoniewszystko toniewszystko
honeybunny
14:40
7875 c07c 390
Reposted fromMiziou Miziou viatobecontinued tobecontinued
honeybunny
14:40
6804 ccdf 390
honeybunny
14:40
Jest taki okres, kiedy kobieta musi być piękna, żeby ktoś ją pokochał, a potem przychodzi czas, że ktoś musi ją kochać, żeby była piękna.
— Françoise Sagan
Reposted fromdreamadream dreamadream viasomebunny somebunny
honeybunny
14:40
Ciekawa kobieta to nie lalunia. Interesująca kobieta to przeciwnik, osobowość.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromBotwinka Botwinka viasomebunny somebunny
honeybunny
14:40
Świat cierpi na brak mężczyzn, szczególnie tych, którzy są cokolwiek warci.
— Jane Austen
Reposted frominpassing inpassing viasomebunny somebunny
honeybunny
14:39
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted from61sekund 61sekund viasomebunny somebunny
honeybunny
14:39
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl