Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

honeybunny
18:34
4135 11d8 390
Reposted frominto-black into-black viawszystkodupa wszystkodupa
honeybunny
18:34
8459 dad2 390
Reposted fromonlyman onlyman viawszystkodupa wszystkodupa
honeybunny
18:33
Gdy ktoś mi mówi o "elitach" - wiem, że mam przed sobą kretyna.
— Emil Cioran
Reposted frommhsa mhsa viapersona-non-grata persona-non-grata
honeybunny
18:33

To po prostu tak się dzieje. Pewnego dnia się budzisz, i okazuje się ,że już jesteś dorosła.

— skydelan
honeybunny
18:32

Ja się przed Panem,
proszę Pana,
do naga rozebrałam.

I bez żadnej z masek,
wyprostowana,
z każdą ze swych blizn
przed Panem stałam.

Rozpinałam powoli
guziki strachu i rozczarowania.
Rozwiązywałam starannie
supełki zdradzonego zaufania.

Patrzył Pan na mnie
z niedowierzaniem -
bo któż na tyle ran zadanych
patrzyłby z pożądaniem?

Na nagie ramiona
gorycz wraz z włosami rozpuściłam.
Na nagich piersiach
ogół marzeń straconych utuliłam.

Ja się przed Panem,
proszę Pana,
do naga rozebrałam.

Ujrzał Pan wszystko:
to, czego chciałam,
tych, których kochałam,
to, czego się wstydziłam
i tych, za którymi tęskniłam.

I stoję przed Panem
nieco zrezygnowana -
bo jak po tym wszystkim
uwierzyć mam w Pana?

W szczerą chęć i oddanie,
Pana troskę,
pańskie zainteresowanie,
a przede wszystkim -
w to, że Pan ze mną zostanie?

— Biedrzycka
honeybunny
18:31
honeybunny
18:31
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viagdybam gdybam
honeybunny
18:28
I w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że brakuje ci tego. Imprez do rana i leczenia nad ranem moralnego koca kolejnym winem, całonocnych szczerych rozmów, planowania przyszłości, weekendowych wypadów nad morze, gdy masz 7 godzin drogi w jedną stronę. Brakuje wspólnie pitej ziołowej herbaty i tej 0.7 wódki robionej na dwie w ciągu godziny. Spania pod namiotem, gdy na dworze piździ jak w kieleckim i przesiadywania z blantem na balkonie. Brakuje tak wielu momentów, które odeszły na zawsze...
Reposted frompozakontrola pozakontrola viagdybam gdybam

March 24 2019

honeybunny
21:50
Mam już dosyć moich niespełnionych marzeń.
Reposted bymoglismywszystkoMisqaelinela
honeybunny
21:47
6733 3a0b 390
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viamuladhara muladhara
honeybunny
21:47
6170 1cb8 390
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie
honeybunny
21:46
5925 8db5 390
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
honeybunny
21:44
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę. 
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
honeybunny
21:43
5023 1ce0 390
Reposted fromsoftboi softboi viaprzeblyski przeblyski
honeybunny
21:43
0079 e2e3 390
Reposted frombotaka botaka viaprzeblyski przeblyski

March 11 2019

honeybunny
15:49
Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski, "Gniew"
Reposted fromIriss Iriss viaohfucktycznie ohfucktycznie
honeybunny
15:49
Martwisz się? Nie wiesz co będzie dalej? A może wreszcie odpuścisz i przyznasz, że nie masz kontroli nad przyszłością? A martwienie się na zapas niczego nie zmienia.
— Beata Pawlikowska
honeybunny
15:48
Nie ma większego smutku od wspomnienia miłości, gdy wiemy, że jest na zawsze utracona.
— Marion Zimmer Bradley
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
honeybunny
15:47
Zawsze robię wszystko, by dostać to, czego chcę.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
honeybunny
15:47
2158 dbef 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl