Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

honeybunny
13:50
7226 4d04 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viatinkerbelljar tinkerbelljar
honeybunny
13:46

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viaelusive elusive
honeybunny
13:45
13:40
3978 7c01 390
Reposted fromslutcoven slutcoven viatoniewszystko toniewszystko
honeybunny
13:40
8239 95d4 390
wiek zobowiązuje
honeybunny
13:38
honeybunny
13:37
2308 832c 390
Reposted frompsychoo psychoo viachopinfeldziarz chopinfeldziarz
honeybunny
13:31
4426 7e8f 390
Reposted fromClary Clary viabluejane bluejane
honeybunny
13:18

"Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną."

— Magdalena Mielcarz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viasomebunny somebunny
honeybunny
13:17
Życie to kuchenka. Gotuj na wszystkich czterech palnikach.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaGunToRun GunToRun
honeybunny
13:17
1524 5d32 390
Reposted fromshar17666 shar17666 viaGunToRun GunToRun
honeybunny
13:16
2229 094b 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabluejane bluejane
honeybunny
13:12
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaMissMurder MissMurder
honeybunny
13:11
Nie ma przypadków, jest Pan Bóg
Reposted fromupinthesky upinthesky viabluejane bluejane
honeybunny
13:11
1595 c4c2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabluejane bluejane
honeybunny
12:59
honeybunny
12:48
Nie wolno mówić, że czegoś się nie da zrobić tylko dlatego, że się nie umie tego zrobić
— Terry Goodkind
Reposted fromatyde atyde viaMissMurder MissMurder
honeybunny
12:48
Chcę być częścią jego świata. Nie całością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaMissMurder MissMurder
honeybunny
12:48
I przychodzi taki dzień, że przestaje Ci zależeć. Nie tylko na nim, ale na wszystkim. Wszystko przestaje być ważne i traci sens.Nie rozumiesz po co się budzisz, po co zasypiasz. Przecież i tak nie masz dla kogo.
Reposted fromunforgiving unforgiving viaMissMurder MissMurder
honeybunny
12:47

Myślę, że się jednak kochaliśmy. Na swój własny niewytłumaczalny sposób. Ale zawsze.

Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaMissMurder MissMurder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl