Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2019

honeybunny
12:15
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
honeybunny
12:14

Każdy jest jakoś skaleczony.

— Marek Hłasko
Reposted fromMissMurder MissMurder viamononok mononok
honeybunny
12:14
2548 73e5 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viamononok mononok
honeybunny
12:13
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viasoko soko
honeybunny
12:13
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć, jakie było pytanie.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoko soko
honeybunny
12:12
2884 1293 390
Kraków

November 03 2019

honeybunny
16:26
Można powiedzieć wszechświatowi: To nieuczciwe. A wszechświat odpowie zapewne: Nie? A to przepraszam.
— Pratchett, Muzyka duszy
Reposted frommgv4 mgv4 viaMissMurder MissMurder

October 30 2019

honeybunny
17:44
Nigdy nie pokocha nikogo tak bardzo, że będzie gotowa dla niego umrzeć.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoolun poolun
honeybunny
17:41
honeybunny
17:41
5782 b87b 390
Reposted fromBabson Babson viascorpix scorpix
honeybunny
17:41
5354 150d 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viascorpix scorpix
honeybunny
17:38
6269 7c8e 390
Reposted fromsoftboi softboi vianowaczi nowaczi
honeybunny
17:38
Oddałem wszystko, żeby wszystko mieć.
— Dawid Podsiadło
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viaboli boli
honeybunny
17:36
5681 d7d0 390
Reposted fromSquareTXT SquareTXT viamoviesss moviesss
honeybunny
17:36
Wczoraj postawiłam sercu ultimatum. Nie zrozumiało, dlatego dzisiaj już go ze mną nie ma.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
honeybunny
17:34
Myślałam o tym, jak bardzo kształtują nas ludzie, którzy nas otaczają i jak z tego powodu bardzo trzeba uważać, wybierając ich, a potem przyszło mi do głowy, że mimo wszystko może się okazać, że trzeba ich utracić, żeby tak naprawdę odnaleźć siebie.
— Jojo Moyes - "Moje serce w dwóch światach"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
honeybunny
17:34
9075 8724 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
honeybunny
17:34
I przyjdzie moment, w którym będziesz wdzięczny, że musiałeś przez to przejść.
— Eckhart Tolle
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
honeybunny
17:34
- Straciłam nadzieję. Nie mam już siły walczyć. Jestem wyczerpana. Nie dam rady. - Nie wiesz, co się wydarzy. Musisz walczyć, musisz być uparta i nieustępliwa. Musisz spróbować.
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera

October 26 2019

honeybunny
09:53
2429 e363 390
Reposted fromrol rol viaemotional-iceberg emotional-iceberg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl