Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

honeybunny
18:26
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viamrs-cosmos mrs-cosmos
honeybunny
18:23
honeybunny
17:45
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viadunkellicht dunkellicht
honeybunny
17:45
9236 7dcd 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viadunkellicht dunkellicht
honeybunny
17:44
Dla Ciebie mógłbym wszystko zmienić.
Mógłbym nawet uwierzyć.
Naprawdę na dużo mnie stać.
— Myslovitz - Dla Ciebie

November 07 2018

honeybunny
20:03
5068 e5b9 390
Reposted fromnoone97 noone97 viaeazyi eazyi

November 03 2018

honeybunny
01:58
Ma sztywny, moralny kręgosłup i proste dogmaty. Te dogmaty to lojalność i przyjaźń, wierność i uczciwość, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. (...) nie umie skłamać, nie umie powiedzieć "nie, nie dostaniesz jeść", "nie przenocuję cię", "nie pożyczę ci pieniędzy". Ma serce Matki Teresy i gdy trzeba, pięści chłopaka z Nowej Huty.

— Jakub Żulczyk

October 31 2018

honeybunny
19:27
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
honeybunny
19:25
6872 f44e 390
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viaazazel azazel
honeybunny
19:22
0003 37e5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaiamnotarobot iamnotarobot
honeybunny
19:21
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viaazazel azazel
19:21
8268 0140 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaazazel azazel
honeybunny
19:21
4065 84a3 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaazazel azazel
honeybunny
19:20
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko viaszydera szydera
honeybunny
18:37

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

honeybunny
17:27
3979 f32c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarrives arrives
honeybunny
17:04
9201 ec9c 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaazazel azazel
honeybunny
16:57
Wciąż się trzęsę o ciebie, czy świat cię nie złamie. Bo łamie właśnie twardych. Miękkich złamać się nie da, wiesz, oni się zawsze ugną.
— Małgorzata Musierowicz "Ciotka Zgryzotka"
Reposted frompasazerka pasazerka viaazazel azazel
honeybunny
16:27
4630 a407 390
Reposted fromstroschek stroschek viahaber haber
honeybunny
16:25
0215 46df 390
Reposted fromnonecares nonecares viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl