Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

honeybunny
20:03
5068 e5b9 390
Reposted fromnoone97 noone97 viaeazyi eazyi

November 03 2018

honeybunny
01:58
Ma sztywny, moralny kręgosłup i proste dogmaty. Te dogmaty to lojalność i przyjaźń, wierność i uczciwość, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. (...) nie umie skłamać, nie umie powiedzieć "nie, nie dostaniesz jeść", "nie przenocuję cię", "nie pożyczę ci pieniędzy". Ma serce Matki Teresy i gdy trzeba, pięści chłopaka z Nowej Huty.

— Jakub Żulczyk

October 31 2018

honeybunny
19:27
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
honeybunny
19:25
6872 f44e 390
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viaazazel azazel
honeybunny
19:22
0003 37e5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaiamnotarobot iamnotarobot
honeybunny
19:21
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viaazazel azazel
19:21
8268 0140 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaazazel azazel
honeybunny
19:21
4065 84a3 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaazazel azazel
honeybunny
19:20
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko viaszydera szydera
honeybunny
18:37

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

honeybunny
17:27
3979 f32c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarrives arrives
honeybunny
17:04
9201 ec9c 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaazazel azazel
honeybunny
16:57
Wciąż się trzęsę o ciebie, czy świat cię nie złamie. Bo łamie właśnie twardych. Miękkich złamać się nie da, wiesz, oni się zawsze ugną.
— Małgorzata Musierowicz "Ciotka Zgryzotka"
Reposted frompasazerka pasazerka viaazazel azazel
honeybunny
16:27
4630 a407 390
Reposted fromstroschek stroschek viahaber haber
honeybunny
16:25
0215 46df 390
Reposted fromnonecares nonecares viainsanedreamer insanedreamer

October 24 2018

honeybunny
19:33
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
Reposted fromRowena Rowena viaSkydelan Skydelan
honeybunny
19:30
honeybunny
19:30
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W. Broniewski "Pamiętnik"
honeybunny
19:29
6810 b262 390
Reposted fromhepi hepi viafotofob fotofob
honeybunny
19:29
0645 71f9 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl