Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2019

honeybunny
18:26
3117 9340 390
Reposted frompiehus piehus via13-days 13-days
honeybunny
17:43
Można być silną kobietą i ponad wszystko pragnąć miłości mężczyzny.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvcth xvcth
honeybunny
17:43
8508 69cb 390
Reposted frombehcio behcio viaxvcth xvcth
honeybunny
17:42
7456 b375 390
Reposted fromnyaako nyaako viaxvcth xvcth
honeybunny
17:41
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaxvcth xvcth
honeybunny
17:41
Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce?
Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxvcth xvcth
honeybunny
17:40
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viaxvcth xvcth
honeybunny
17:39
Niedoskonałość jest piękna, szaleństwo to geniusz i lepiej być absolutnie niedorzecznym, niż absolutnie nudnym.
— Marylin Monroe
Reposted fromniewychowana niewychowana viaxvcth xvcth

November 30 2019

honeybunny
17:29

Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.

— Nicholas Sparks
Reposted fromkrn krn viaxvcth xvcth
17:28
Miłość jest wtedy , kiedy nawet jak boli , to i tak wybrałoby się tego samego człowieka.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi viaxvcth xvcth
honeybunny
17:27
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viaxvcth xvcth
honeybunny
17:26
Decyzji się nie podejmuje. Decyzje się czuje.
— Kasia Sokołowska
honeybunny
17:25
8356 ebf9 390
Reposted frompiehus piehus viabigevilgrin00 bigevilgrin00
honeybunny
17:25
honeybunny
17:25
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viabigevilgrin00 bigevilgrin00
honeybunny
17:24
Broniłam się od samotności, wypełniając ją niewłaściwymi ludźmi.
— "Emocjonalni"
honeybunny
17:24
8509 7563 390
Reposted frompiehus piehus viadivi divi
honeybunny
17:23
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a, łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym. 
— F. Nietzsche
Reposted fromlovvie lovvie vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
honeybunny
17:21
7611 457c 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viadivi divi

November 20 2019

honeybunny
10:52
Nie interesuje mnie jak zarabiasz na życie. Chcę wiedzieć, za czym tęsknisz i o czym ośmielasz się marzyć, wychodząc na spotkanie tęsknocie swego serca. Nie interesuje mnie, ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy dla miłości, dla marzenia, dla przygody życia zaryzykujesz, że wezmą cię za głupca.
— Oriah Mountain Dreamer
Reposted fromgive--me--love give--me--love vianowaczi nowaczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl