Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2020

21:36
2796 02b4 390
honeybunny
21:34
W pewnym wieku, nie chcesz już emocjonalnej huśtawki. Pragniesz troski i spokoju.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxvcth xvcth
honeybunny
21:34
Fakt, że nasza historia nigdy nie będzie miała happy endu, rozpala tysiące myśli. Każda kolejna powoli zamienia moje serce w pogorzelisko. 
— z cyklu przemyśleń bez niego...
Reposted frompensieve pensieve viaxvcth xvcth
honeybunny
21:33
Można całe życie wspinać się po szczeblach drabiny i nagle pod koniec odkryć, że stała ona oparta nie o tę ścianę.
— Krzysztof Kaluta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvcth xvcth
honeybunny
21:33
Mówią, że w życiu napotykamy na dwie wielkie miłości. Pierwsza z nich, to ta z którą spędzasz całe życie i zawierasz związek małżeński. Może to być ojciec, lub matka twoich dzieci… To osoba, która najlepiej cię rozumie i to właśnie dlatego postanawiasz spędzić z nią resztę swojego życia… Mówią też, że w życiu jest tak druga z miłości – ta, którą zawsze tracisz. Jest to osoba, która była z tobą związana do tego stopnia, że wasza chemia przekraczała wszelkie pojęcie. To właśnie z tego powodu nigdy nie mogliście dojść do szczęśliwego zakończenia. Aż pewnego dnia przestajesz próbować… Poddajesz się i szukasz tej drugiej osoby, aż wreszcie udaje ci się ją odnaleźć. Zapewniam cię jednak, że nigdy nie zaznasz już nocy bez potrzeby jej pocałunku, czy choćby nawet kłótni. Wiesz o kim mówię, bo czytając to jej imię przyszło ci na myśl. Pozbędziesz się jej lub jego. Przestaniesz cierpieć i odnajdziesz spokój (zastąpi go równowaga). Zapewniam cię jednak, że nie zaznasz dnia, kiedy nie będziesz pragnął, aby ci przeszkodziła. Czasami trudniej jest kłócić się z kimś kogo kochasz, niż kochać się z kimś, na kim ci zależy.
— Paulo Coelho
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxvcth xvcth
honeybunny
21:32
Suchy był dla niej za brzydki, ale jak go ktoś pytał, jak wyrwał taką sztukę, to odpowiadał, że im częściej laska się śmieje, tym częściej zamyka oczy.
— Piotr C. - #to o nas
Reposted fromresort resort viaxvcth xvcth
honeybunny
21:32
honeybunny
21:31
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Marek Hłasko
Reposted fromniente niente viaxvcth xvcth
honeybunny
21:30
9954 b3d6 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaxvcth xvcth
honeybunny
21:28
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
honeybunny
21:27
Nic, co mam, nie jest warte straty na rzecz powracającej przeszłości.
Przeszłość należy do przeszłości wraz ze wszystkimi ludźmi stamtąd. Zostaw ją tam, gdzie jej miejsce.
— "Od duszy strony"
honeybunny
21:11
Co byłoby dzisiaj, gdybym wczoraj nie zawróciła, nie odeszła, nie przemilczała, nie zraniła, powiedziała, wykrzyczała, wyznała?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiskowo niskowo
honeybunny
21:10
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi via0 0
honeybunny
11:43
2384 0b27 390
honeybunny
11:39
6755 159a 390
Reposted fromnyaako nyaako viatransfuzja- transfuzja-
honeybunny
11:39
6755 159a 390
Reposted fromnyaako nyaako viatransfuzja- transfuzja-
honeybunny
11:36
11:35
2810 c4df 390
Reposted frommarfi marfi viawecouldbeclose wecouldbeclose
honeybunny
11:33
5334 384f 390
Reposted fromsoftboi softboi viajesuismadeleine jesuismadeleine
honeybunny
11:33
1687 f7f0 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viacountingme countingme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl