Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

19:33
honeybunny
19:33
Czy tak naprawdę na tym ma polegać dorosłe życie? Na ciągłym poprawianiu wszystkiego i nieustających rozczarowaniach?
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaazazel azazel
honeybunny
19:32
On mnie zostawi i będę znów musiała chodzić na randki i tłumaczyć komuś moje dziwactwa.
— Pani Bukowa
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via10pln 10pln
honeybunny
19:32
honeybunny
19:32
9879 63c3 390
Reposted frompiehus piehus via10pln 10pln
honeybunny
19:32

- Kochasz go? 

- Uważasz, że to jest dobre pytanie o ósmej rano? 

- No widzisz, gdybyś go kochała, powiedziałabyś "tak" nawet o północy.

— "Szpilki na Giewoncie"
Reposted fromriseme riseme vianiskowo niskowo
honeybunny
19:31
6446 ea5b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatransfuzja- transfuzja-
honeybunny
19:31
1406 d031 390
Reposted fromxawery xawery vialaparisienne laparisienne
honeybunny
19:31
8593 a8ae 390
Reposted fromEtnigos Etnigos via10pln 10pln
honeybunny
19:31
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via10pln 10pln
honeybunny
19:31
Dzisiaj przyszła mi do głowy pewna myśl - tak jasna i oczywista! W pierwszej chwili wydała mi się wręcz niedorzeczna - wprawiła mnie w oszołomienie i wręcz lekką histerię: - Mogę zrobić absolutnie wszystko i poza mną samą nie istnieje nic, co by mnie powstrzymało...
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki, tom 1. 1947-1963"
honeybunny
18:49
0884 589b 390
Reposted fromowca owca viaxvcth xvcth
honeybunny
18:48
1861 31a6
honeybunny
18:48
9237 9536 390
honeybunny
18:47
Stary Roku, dziękuję Ci za złych ludzi, bo to dzięki nim jestem dzisiaj silniejsza. Dziękuję Ci, za wszystkie kamienie, skały i głazy, które pojawiały się na mojej drodze, bo wiem, że są moją trampoliną w drodze na szczyt. Dziękuję Ci za gorycz porażki, dzięki niej dzisiaj sukces smakuje intensywniej. Dziękuję Ci, za obojętność, dzięki niej, wiem, kto zasługuje na moją obecność. Dziękuję Ci za błądzenie, bo dzięki temu, znalazłam nowe ścieżki. A teraz odejdź, z tym Twoim nonszalanckim uśmiechem i po raz ostatni wykrzycz, że wszystko ma swój czas.
— Natalia Belcik
honeybunny
18:47
czuję się dodatkiem, a nie tematem głównym
— ...
18:46
8480 389a 390
honeybunny
18:46
8235 7f50 390
honeybunny
18:46
honeybunny
18:31
3904 9dcf 390
Reposted frommoai moai viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl