Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2020

honeybunny
11:33
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
Reposted fromnikami nikami viaspontaneous spontaneous
honeybunny
11:32
1381 9d27 390
Reposted fromhrafn hrafn viaicantsleepatnight icantsleepatnight
honeybunny
11:32
Przecież najbardziej dojrzewamy  w obliczu największych problemów. Właśnie wtedy, kiedy smutek zlepia nasze powieki, a my musimy otworzyć oczy. Otworzyć oczy na nasze życie i żyć. Wtedy dowiadujemy się najwięcej. O sobie, o ludziach, o życiu. Czy to nie ironia, że uczymy się żyć wtedy, kiedy umieramy?
— Magdalena Janikowska
honeybunny
11:31
– Jestem pracoholiczką. Lubię pracować. – Więc musi się Pani zakochać.
— rozmowa z taksówkarzem, Warszawa, 1.10.2017r
Reposted fromsouxie souxie viaretro-girl retro-girl
honeybunny
11:30
6495 5357 390
Taki komplement, to ja rozumiem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianowaczi nowaczi
honeybunny
11:30
Reposted fromshakeme shakeme via0 0
honeybunny
11:29
honeybunny
11:29
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous - "Password"
Reposted frominpassing inpassing vianowaczi nowaczi

February 10 2020

honeybunny
18:57
1948 1271 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatake-care take-care
honeybunny
18:57
Zdrada zaczyna się od małych kroków. Od niewinnej wymiany mejli, listów, od rozmów przez telefon, ukradkowych spotkań. Od myślenia o kimś innym.
— Natasza Socha "Zamrożona"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatake-care take-care
honeybunny
18:56
“Nie chcę, by inni byli dumni ze mnie. Ja chcę być sama szczęśliwa i zadowolona - ja sama - przez siebie, z siebie i dla siebie.”

— Agnieszka Osiecka
honeybunny
18:56
4213 bd82 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatake-care take-care
honeybunny
18:56
6502 6bbe 390
Reposted fromkarahippie karahippie viatake-care take-care
honeybunny
18:55
Pamiętaj, że miłość bez uczciwości nie zasługuje na miano miłości.
— Alex Michaelides - "Pacjentka"

February 08 2020

honeybunny
12:49
1913 d747 390
Joker, T. Phillips (2019)
Reposted frommovieguy movieguy viailovemovies ilovemovies
honeybunny
12:48
9195 6a91 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
honeybunny
12:46
0226 62a9 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianowaczi nowaczi
honeybunny
12:46
Bo ja się starałam pilnować, żeby nie zajść w złudzeniach za daleko, żeby w pewnym momencie nie dostać po głowie. No i przede wszystkim starałam się "na nas" nic nie budować. To miała być zupełnie nieżyciowa historia.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna via0 0
honeybunny
12:44
"Kobiety lubią jasne sytuacje.
Jeżeli nie powiesz jej, że ją kochasz , zrobi to ktoś inny."
-Johnny Depp
Reposted fromHekate81 Hekate81 via0 0

February 07 2020

honeybunny
17:37
Każdy kat zdjęty z posady woła od razu, że jest świętym Franciszkiem z Asyżu i zawsze kochał ptaszki.
— Leopold Tyrmand
Reposted from0 0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl